home | kontakty | služby | galerie | koncepty | impressum
     

Okna BAYERWALD

Dřevěná a dřevohlíková okna od renomovaného německého výrobce s 90-ti letou tradicí. Krásná, robustní i po letech taková jako první den.Vyberte si provedení:


Dřevěná okna

Dřevěná okna s počasí odolným pláštěm

Dřevohliníková oknaOkna jsou součástí obvodového pláště budovy a proto by jejich výběru měla být věnována maximální pozornost. Svými stavebně/fyzikálními parametry totiž zásadně ovlivňují vzhled, provozní náklady, náklady na údržbu, komfort bydlení a odolnost proti vloupání celého domu. Základní informace o vlastnostech oken BAYERWALD najdete v následujících tématických odstavcích:


+ tepelně izolační vlastnosti oken BAYERWALD jsou zárukou nízkých provozních nakládů

Je zvykem posuzovat tepelně izolační vlastnosti oken výhradně podle koeficientu tepelné prostupnosti Uw. Tento údaj je však pouze počítanou hodnotou z koeficientu Uf pro rámy a Ug pro zasklení a podílu jejich plochy z celkové plochy okna. Proto jsou izolační vlastnosti oken různých výrobců podle papírového koeficientu Uw podobné a přitom v praxi tak rozdílné.

Skutečné (nikoliv pouze vypočítané) tepelně izolační vlastnosti oken jsou totiž zásadně ovlivněny těsností funkční spáry mezi rámem a křídlem okna. Čím těsnější okna jsou, tím lepší mají tepelně a samozřejmě i zvukově izolační parametry. Je to zcela logické, protože nic platná není vynikající hodnota koeficientu Uw, když funkční spárou proniká studený průvan a okna se v zimě zevnitř silně rosí.

Těsnost oken je exaktní údaj vyjádřený spárovou průvzdušností podle evropské normy EN 122 07. Jedná se o parametr, který se měří v autorizovaných laboratořích na zkušebních vzorcích nových oken a to je další kámen úrazu, protože každého by pochopitelně měly zajímat vlastnosti oken mnoho let používáných, protože kontrolní měření oken nižší cenové kategorie po 3 - 5 letech používání prokázalo zhoršení původních izolačních vlastností v řádu mnoha stovek % !! (zdroj: Centrum stavebního inženýrství, Prof. Ing. František Mrlík, Drsc.)

Z hlediska dlouhodobých provozních nákladů je tedy rozhodující, jak dlouho zůstanou původní vlastnosti oken zachovány a zde už nám žádná norma ani parametr nepomůže a tak nezbývá, než se spolehnout na zdravý selský rozum. Kelímek nebo sklenička, plastová nebo kovová lžička, čemu dáte přednost vy?


Dlouhodobá kvalita oken je závislá na vlastnostech použitých materiálů.Dlouhodobá kvalita oken je závislá na vlastnostech použitých materiálů.

Dlouhodobá kvalita oken je závislá na vlastnostech použitých materiálů.Okna jsou v praxi vystavena velkému rozdílu letních a zimních teplot (až 80°C) a proto nikdy v rámech oken nenahradíme odolné, staletími prověřené dřevo pěnou a pevnou hliníkovou okapnici křehkým plastem. Ti, kteří to dělají používají různé argumenty, ale nejde o nic jiného než o snižování výrobních nákladů na úkor dlouhodobých vlastností oken.

Na první pohled robustní konstrukce oken BAYERWALD a v praxi dlouhodobě prověřená spolehlivost použitých materiálů je nejlepší zárukou toho, že okna BAYERWALD budou i po mnoha letech taková jako první den.Nosnost zavěšeníNosnost zavěšení

Nosnost zavěšeníDalším důležitým faktorem je rostoucí hmotnost okenních křídel, v důsledku používání těžkých trojskel a zvětšujících se rozměrů. Jestliže nosnost zavěšení neodpovídá hmotnosti okenního křídla, dojde dříve nebo později k jeho svěšení a ztrátě těsnosti. Očividně masivní „neviditelné“ trezorové závěsy (panty) BAYERWALD mají násobně vyšší nosnost než závěsy běžných oken.

Toto unikátní patentované řešení je nejlepší zárukou toho, že okna BAYERWALD i velkých rozměrů se nesvěšují ani po mnoha letech používání.Těsnění a naléhací tlakTěsnění a naléhací tlak

Těsnění a naléhací tlakKromě výše zmíněné pevnosti a stability se o dlouhodobě vynikající těsnost oken BAYERWALD starají tři úrovně těsnění, které není přerušeno ani v místě zavěšení jak je obvyklé u běžných oken.

Sofistikovaná 3D mechanika trezorového zavěšení umožňuje přesné nastavení polohy křídla vůči rámu a tím dosažení optimálního naléhacího tlaku křídla na rám, který je důležitý pro těsnost oken.


+ zvukově izolační vlastnosti oken BAYERWALD jsou zárukou klidu a pohody

Analogicky k tepelně izolačním vlastnostem, se i zvukově izolační vlastnosti oken posuzují podle hodnoty součinitele zvukové neprůzvučnosti Rw, což je počítaná hodnota závislá hlavně na parametrech izolačního zasklení, jehož volbu je pochopitelně třeba přizpůsobit podmínkám, kterým je dům vystaven (městská zástavba, venkov, samota …). Ovšem skutečné zvukově izolační vlastnosti oken nejenom nových, ale i oken mnoho let používaných, jsou závislé hlavně na těsnosti, protože nic platné není zvukově izolační zasklení s vysokou hodnotou Rw, když okny která netěsní proniká spárou mezi křídlem a rámem okna hluk.


+ odolnost vůči vlivům počasí oken BAYERWALD

Exkluzivní povrchová úprava dřevěných oken BAYERWALD na jednotlivé elementy před kompletací

Exkluzivní povrchová úprava dřevěných oken BAYERWALD na jednotlivé elementy před kompletacíTéměř ve všech přípdech se první defekty povrchové úpravy dřevěných oken začnou objevovat v místě styku vodorovných a svislých elementů rámů. Je to logické, protože do spáry mezi elementy proniká vlhkost a protože dřevo u běžných oken není ve spojích opatřeno povrchovou úpravou, dochází právě tam k narušení povrchové úpravy, které se dále šíří a v podstatě ho nelze zastavit.

Ekluzivní povrchová úprava na jednotlivé elementy oken Bayerwald ještě před kompletací je naší odpovědí. Znamená to, že dřevo oken Bayerwald je chráněno ze všech stran a vlhkost do něj nemá kudy proniknout. Toto vysoce sofistikované řešení je nejlepší zárukou bezkonkurenční životnosti dřevěných oken Bayerwald.Neomezená životnost dřevěných oken BAYERWALD vyrobených z kartáčovaného dubového nebo modřínového dřeva

Neomezená životnost dřevěných oken BAYERWALD vyrobených z kartáčovaného dubového nebo modřínového dřevaTato exkluzivní, výjimečně krásná okna vyrobená z vůči povětrnostním vlivům přirozeně odolného dubu nebo modřínu, jsou povrchově upravena přírodním olejem, ochranná vrstva tedy není "na dřevě" nýbrž "ve dřevě".

Vzhled oken lze velmi jednoduše a opakovaně obnovovat, podle vašeho vlastního názoru na estetickou přijatelnost aktuální optické patiny. Kartáčování zvyšuje odolnost dřeva vůči mechanickému zatížení například krupobitím.Neomezená životnost dřevěných oken s počasí odolným pláštěm a dřevohliníkových oken

Neomezená životnost dřevěných oken s počasí odolným pláštěm a dřevohliníkových okenŽárová povrchová úprava na hliník práškovými barvami má v podstatě neomezenou životnost při minimální údržbě. Vedle širokého výběru barev (RAL, NCS …), je k dispozici kolekce metalických barev a také velmi exkluzivní kolekce imitací dřeva. Další možností je povrchová úprava hliníku dvojitou eloxací a takto dosaženého vzhledu nerezové oceli.Hliník zvenčí vytváří ještě více prostoru pro přirozenou krásu dřeva uvnitř

Hliník zvenčí vytváří ještě více prostoru pro přirozenou krásu dřeva uvnitřJestliže je odolnost vůči povětrnostním vlivům zajištěna hliníkovým pláštěm nebo nástavbou, je otevřena cesta k „přírodnější“ povrchové úpravě dřeva zevnitř s otevřeným pórem nebo přírodním olejem.


+ odolnost proti vloupání oken BAYERWALD

Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hradStatistiky kriminální policie jsou varující – počet vloupání do rodinných domů roste. Většina vloupání se děje v dopoledních hodinách a to vypáčením vchodových dveří nebo oken bez rozbití skla. Elektronická ochrana je nedostatečná, protože lupiči jsou vždy o krok napřed a to je pro nás dostatečný důvod něco udělat. Okna BAYERWALD vybavená trezorovým zavěšením a 10-ti bodovým bezpečnostním kováním společně s vchodovými dveřmi BAYERWALD, tvoří vyváženou a velmi účinnou mechanickou ochranu proti vloupání celého domu.

Tato výbava, která je dodávána v rámci standardního provedení bez příplatku, je zárukou nemožnosti vypáčení oken BAYERWALD. Praxe ukazuje, že zloděj, který narazí na okna BAYERWALD je zaskočen jejich odolností, podléhá panice a odchází.Neviditelná bezpečnost

Neviditelná bezpečnostBezkonkurenční odolnost vůči vloupání oken BAYERWALD není tak jak je obvyklé vykoupena viditelnými „horami“ železa, protože všechny prvky 10-ti bodového bezpečnostího kování stejně jako trezorové závěsy jsou navzdory svojí masivnosti uloženy plně zakrytě. Znamená to, že v zavřeném stavu není vidět žádná jejich část.


+ základem dřevohliníkových oken BAYERWALD jsou nijak a ničím oslabená, generacemi prověřená dřevěná okna

Logika vzniku dřevohliníkových oken spočívá ve vlastnostech oken dřevěných, která mají samé přednosti a jenom jeden nedostatek - omezenou životnost vnější povrchové úpravy. Dřevo má totiž mimořádně vhodnou kombinaci vlastností pro rámy oken: vysokou pevnost na straně jedné a relativně nízkou hmotnost a z ní vyplývající vynikající izolační vlastnosti na straně druhé. Naše dřevohliníková okna jsou konstruována tak, aby všechny nesporné přednosti dřevěných oken byly bezezbytku zachovány a součastně odstraněn jejich jediný nedostatek.

Z následujícího obrázku je zřejmé, že dřevohlíníkové okno BAYERWALD je plnohodnotné, generacemi prověřené dřevěné okno, doplněné vnější hliníkovou nástavbou. Robustnost konstrukce zůstává zachována, protože ani malá část dřeva není nahrazená pěnou. Enormní odolnosti vůči počasí je tak dosaženo při 100% zachování jiných důležitých vlastností oken, jako je pevnost a těsnost. Dřevohliníková okna BAYERWALD jsou tak nejlepším příkladem propojení trdadičních materiálů s nejmodernějšími technologiemi ve jménu dosažení lepších vlastností.
+ realizace

Od roku 1993 jsme v České republice úspěšně realizovali více než 100 projektů. Některé z nich si můžete prohlédnout  zde


+ katalogy

Další informace o sortimentu oken BAYERWALD najdete v katalozích. Prohlédnout si je můžete ve formátu PDF a nebo vám je rádi zašleme v tištěné podobě.přehled sortimentu
      

argumenty+ kompletní servis

Vyjímečný produkt, vyjímečný servis

Vyjímečný produkt, vyjímečný servis Nabízíme všestrannou podporu v každé fázi zrodu stavebního díla: od návrhu řešení, přes zaměření, po odbornou montáž. Veškerá okna jsou vyráběna na zakázku s dodací lhůtou cca. 8 týdnů od objednání.

V této internetové prezentaci je představen jenom zlomek existujících možností, o dalších vás budeme rádi informovat. Doporučení optimálního postupu naší komunikace najdete zde

Kontakt:
Lubomír Arnold / t. 602 416 428 / e. arnold@arnold.cz
Dalibor Arnold / t. 606 757 970 / e. dalibor@arnold.cz

< zpět